Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 22.3 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 14.3 MB

Thông Tin Tài Khoản

Lv.1 9% Lv.2
  • 1,000
  • 0
Thông Báo Thông Báo

1,000
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0
Tùy chọn : Chuyển khoản ngân hàng
Trạng thái : Offline
Giới hạn tối thiểu/tối đa : 100 / 500,000
Giới hạn trong ngày : Không giới hạn
Tổng số dư cho phép : Không giới hạn
Lợi ích khi sử dụng phương thức chuyển khoản này
  • * Sử dụng tài khoản Ngân hàng để chuyển
  • * Cập nhật tiền gửi nhanh chóng
  • * Thời gian xử lý: Trong vòng 3 - 5 phút
Lưu ý
  • * Chúng tôi không giao dịch với các phương thức nạp tiền qua séc, và cổ phiếu.
  • * Họ và Tên đăng ký phải trùng khớp với Tên chủ tài khoản ngân hàng. FB88 KHÔNG chấp nhận giao dịch qua người thứ 03.
Quý khách vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để nhận tài khoản ngân hàng chính xác của FB88.
Chúng tôi sẽ cập nhật tiền chuyển nhanh nhất có thể, sau thời gian 10 phút nếu vẫn chưa cập nhật tiền vào tài khoản vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để liên hệ hỗ trợ trực tuyến.

Nếu Quý khách đã thực hiện Chuyển Tiền Thành Công vào Tài Khoản Ngân Hàng Đại Diện của FB88 thì vui lòng điền thông tin xác nhận dưới đây:

Tiền tệ được tính 1 VND = 1,000 VND trong hệ thống. Ví dụ: Chuyển Tiền 9,000,000 VND. Quý khách sẽ điền 9,000 VND.

Số tiền *
Tài khoản ngân hàng*
Ngày giờ nạp tiền*
Phương thức nạp tiền*
Ngân hàng của Quý khách*
Tên tài khoản* Nguyễn Văn A
Số tài khoản*
Số tham chiếu tại ngân hàng
Upload hóa đơn

3 files...

Upload hóa đơn của Quý khách

Upload hóa đơn của Quý khách