FB88 trang xem live stream trực tiếp bóng đá world cup full hd

LỊCH THI ĐẤU (GMT +07:00)

{{match.match}}
|

{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home || ''}} - {{match.details.score.away || ''}}

{{match.details.teams[1]}}
{{match.match}}
|

{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home || ''}} - {{match.details.score.away || ''}}

{{match.details.teams[1]}}
{{match.match}}
|

{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home || ''}} - {{match.details.score.away || ''}}

{{match.details.teams[1]}}

Vòng 16 đội

{{rounds.match}}
{{rounds.details.date}}
{{rounds.details.teams[0]}}
VS {{rounds.details.score.home || ''}} - {{rounds.details.score.away || ''}}
{{rounds.details.teams[1]}}

Tứ Kết

{{rounds.match}}
{{rounds.details.date}}
{{rounds.details.teams[0]}}
VS {{rounds.details.score.home || ''}} - {{rounds.details.score.away || ''}}
{{rounds.details.teams[1]}}

Bán Kết

{{rounds.match}}
{{rounds.details.date}}
{{rounds.details.teams[0]}}
VS {{rounds.details.score.home || ''}} - {{rounds.details.score.away || ''}}
{{rounds.details.teams[1]}}

Giải Ba

{{rounds.match}}
{{rounds.details.date}}
{{rounds.details.teams[0]}}
VS {{rounds.details.score.home || ''}} - {{rounds.details.score.away || ''}}
{{rounds.details.teams[1]}}

Chung Kết

{{rounds.match}}
{{rounds.details.date}}
{{rounds.details.teams[0]}}
VS {{rounds.details.score.home || ''}} - {{rounds.details.score.away || ''}}
{{rounds.details.teams[1]}}