Điểm nổi bật

{{match.day}} {{match.date}} {{match.month }}

Sắp tới (GMT +07:00)

{{match.details.teams[0]}} với {{match.details.teams[1]}}
{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home}}

{{match.details.date + '2018'}}

{{match.details.date }}

{{match.details.teams[1]}}
{{match.details.score.away}}
thông tin trận đấu

đội hình ra sân:

{{match.details.teams[0]}}:

  • {{player.name}}

thống kê:

  • {{stat}}

{{match.details.teams[1]}}:

  • {{player.name}}

thống kê:

  • {{stat}}

{{match.details.teams[0]}} với {{match.details.teams[1]}}
{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home}}

{{match.details.date + '2018'}}

{{match.details.date }}

{{match.details.teams[1]}}
{{match.details.score.away}}
{{match.details.teams[0]}} với {{match.details.teams[1]}}
{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home}}

{{match.details.date + '2018'}}

{{match.details.date }}

{{match.details.teams[1]}}
{{match.details.score.away}}
{{match.details.teams[0]}} với {{match.details.teams[1]}}
{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home}}

{{match.details.date + '2018'}}

{{match.details.date }}

{{match.details.teams[1]}}
{{match.details.score.away}}
{{match.details.teams[0]}} với {{match.details.teams[1]}}
{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home}}

{{match.details.date + '2018'}}

{{match.details.date }}

{{match.details.teams[1]}}
{{match.details.score.away}}
{{match.details.teams[0]}} với {{match.details.teams[1]}}
{{match.details.teams[0]}}
{{match.details.score.home}}

{{match.details.date + '2018'}}

{{match.details.date }}

{{match.details.teams[1]}}
{{match.details.score.away}}