fb88 Logo

Trung Tâm Thông Tin

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trang web này được xây dựng bởi FB88.com. Chúng tôi rất coi trọng sự bảo mật của Khách Hàng. Chúng tôi muốn cung cấp đến Quý Khách dịch vụ an toàn và môi trường giải trí thú vị nhất. Chúng tôi yêu cầu Quý Khách đọc kỹ Chính sách bảo mật (“Chính sách”) của chúng tôi để biết cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách.

Để có thể cung cấp đến Quý Khách dịch vụ hoàn thiện, chúng tôi đôi lúc cần yêu cầu Quý Khách cung cấp thông tin cá nhân. Chính sách này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp khi Quý Khách sử dụng dịch vụ của FB88.com. Chính sách này cũng cung cấp đến Quý Khách thông tin về cookies.

Quý Khách có thể được yêu cầu gửi thông tin cá nhân bất cứ lúc nào (ví dụ Họ tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh hoặc các thông tin giao dịch) khi Quý Khách sử dụng Dịch vụ và trang web. Khi nhận được các thông tin cá nhân của Quý Khách, chúng tôi sẽ lưu trữ theo qui định của pháp luật hiện hành và sử dụng những thông tin cá nhân này theo đúng như quy định của pháp luật với sự cẩn thận cao nhất theo tiêu chuẩn của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể giám sát việc Quý Khách sử dụng Site. Có thể bằng cách theo dõi số lần Quý Khách truy cập vào site, các trang Quý Khách truy cập, và tên miền gốc của dịch vụ Internet mà Quý Khách sử dụng. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ khách hàng. Dữ liệu sẽ được tổng hợp hoặc thống kê dưới dạng số liệu, điều này có nghĩa là chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân từng khách hàng

Quý Khách đồng ý và chấp nhận cả điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật này và mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu được thu thập. Nếu Quý Khách muốn tìm hiểu thêm về cách xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi và thắc mắc về địa chỉ email [email protected]

2. THÔNG TIN YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Khi tạo và và sử dụng tài khoản FB88.com, dữ liệu cụ thể của Quý Khách được thu thập bao gồm:

Quý Khách sẽ cung cấp các thông tin trên các phương thức: nhập vào đơn đăng ký, cung cấp qua Website hoặc email;

Các thông tin đã cung cấp trên Website, email, điện thoại hoặc các thông qua các phương thức khác cần chính xác và tương xứng với nhau;

Hoặc các thông tin phản hồi khảo sát của Quý Khách đã cung cấp.

Quyền truy cập thông tin cơ bản từ các tài khoản mạng xã hội của Quý Khách như Facebook, Weibo, Zalo, Instagram, v.v .... Ngoài ra, khi sử dụng Dịch vụ, Quý Khách có thể sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân cho các mục đích được đưa ra ở đây và tiết lộ thông tin, như vậy cho các bên thứ ba như được nêu chi tiết trong Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể thu nhận Thông tin Cá nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, như lịch sử tín dụng từ các cơ quan tín dụng và các thông tin tài chính khác có liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ.

Chi tiết các giao dịch được thực hiện với chúng tôi bằng Website hay điện thoại hoặc các phương tiện khác;

Chi tiết truy cập vào trang web bao gồm: dữ liệu băng thông, dữ liệu vị trí, weblog và các dữ liệu truyền thông khác.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu của Quý Khách cùng với các thông tin khác cho mục đích:

Xác nhận Quý Khách đủ 18 tuổi hoặc hơn trong trường hợp Quý Khách thuộc các quốc gia quy định độ tuổi hợp pháp để sử dụng Dịch vụ của FB88.com là lớn hơn 18.

 • Cài đặt, vận hành và quản lý tài khoản của Quý Khách;
 • Tuân thủ các điều khoản & quy định của chúng tôi;

Thực hiện khảo sát và phân tích thông tin;

Cung cấp thông tin khuyến mãi và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Xác nhận giao dịch tài chính, gửi thông tin sự kiện và tin tức để cung cấp cho Quý Khách dịch vụ hỗ trợ khách hàng và cung cấp dịch vụ chơi game đầy đủ và hiệu quả.

Giám sát giao dịch nhằm tránh mục đích gian lận, đặt cược bất thường, rửa tiền và gian lận.

Ghi lại tất cả các thông tin liên lạc qua internet, chi tiết giao dịch thực hiện thông qua trang web và chi tiết truy cập vào trang web. Xin lưu ý tất cả các cuộc điện thoại và nội dung Email có thể được ghi lại cho mục đích đào tạo.

Xác minh danh tính và ngăn chặn hoạt động gian lận hay bất hợp pháp.

Chúng tôi sẽ ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện khi Quý Khách liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, nhằm mục đích bảo mật. Những bản ghi này sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ bất kỳ dịch vụ mà chúng tôi đăng ký. Quý Khách có thể chọn không cung cấp thông tin như nhận dạng cá nhân, tuy nhiên, điều này có thể làm giảm chức năng của số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Nếu Quý Khách hoàn tất một giao dịch trên trang web của chúng tôi bằng thẻ tín dụng, bộ phận xử lý thẻ tín dụng có thể thu thập thông tin để xác minh.

Nếu Quý Khách không muốn nhận thêm bản tin hàng tháng, thì có thể chọn từ chối nhận bản tin bằng cách làm theo hướng dẫn trong nội dung. Hơn thế nữa, việc cung cấp chính xác thông tin khi tạo tài khoản là cực kì quan trọng, do những thông tin trên sẽ được sử dụng khi xác minh giao dịch và những vấn đề liên quan khác.

3. THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Trong quá trình Quý Khách truy cập vào các trang tại Site, một file văn bản ngắn gọi là “cookie” sẽ được tải về máy tính của Quý Khách. Nhiều trang web áp dụng cách này do cookie giúp nhà cung cấp trang web nhiều việc hữu ích như biết được máy tính (và có khi cả người sử dụng) có truy cập site trước đó hay không.

FB88.com sử dụng Cookie và thu thập địa chỉ IP. Các thông tin có được từ cookie và địa chỉ IP giúp chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ truy cập tốt hơn và có thể phân tích hồ sơ khách truy cập Site. Những thông tin này không được dùng để tạo hồ sơ cá nhân của Quý Khách, các file dữ liệu lưu trữ thường xuyên được sàn lọc.

4. DƯỚI ĐỘ TUỔI HỢP PHÁP

Dịch Vụ không được thiết kế hoặc hướng đến những người dưới 18 tuổi hoặc những người dưới độ tuổi được phép của pháp luật liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ thuộc bất kỳ thẩm quyền nào, tùy thuộc vào mức nào cao hơn ("Độ tuổi hợp pháp"). Nếu bạn không phải là pháp nhân, bạn không nên tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ cũng như không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho chúng tôi

Chúng tôi bảo lưu quyền truy cập và xác minh bất kỳ thông tin cá nhân nào từ Quý Khách. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện người dùng không hợp pháp đã chia sẻ thông tin, chúng tôi có quyền loại bỏ thông tin đó. Nếu Quý Khách có bất cứ lý do nào để tin rằng trẻ vị thành niên đã chia sẻ bất kỳ thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

5. BẢO MẬT

FB88.com cam kết nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân, thông tin chung và các thông tin khác có được từ Quý Khách và chúng tôi sẽ không cố tình tiết lộ các thông tin này cho bất cứ ai ngoài FB88.com, ngoại trừ các trường hợp nêu trong Chính sách này.

Tất cả nhân viên FB88.com phải tuân thủ các điều khoản của Chính sách. Chính sách quy định rằng các nhân viên bắt buộc phải bảo mật thông tin của Quý Khách nghiêm ngặt. Nghĩa vụ này vẫn có hiệu lực đối với nhân viên đã nghỉ việc tại FB88.com.

Quý Khách cũng cần tự bảo mật thông tin. Mật khẩu truy cập tài khoản FB88.com là thông tin mật, Quý Khách không cho hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ ai khác biết thông tin này.

6. SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho FB88.com, chúng tôi có trách nhiệm sử dụng những thông tin này theo quy định pháp luật. Chúng tôi phải thu thập thông tin một cách minh bạch, giải thích những thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào(vui lòng Tham khảo tại những trang web cụ thể để hiểu thêm tại sao chúng tôi yêu cầu được biết thêm thông tin), và thông báo với quý khách nếu chúng tôi chuyển thông tin này cho một bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cho những mục đích sau:

 • Nhận dạng Quý Khách và tài khoản đăng ký
 • Quản lý dịch vụ
 • Phân tích thống kê
 • Tiếp thị
 • Phòng chống xử lý làm giả chứng từ
 • Thông báo những thay đổi tại Site và thay đổi Dịch vụ có thể ảnh hưởng đến Quý Khách
 • Đảm bảo an toàn tài khoản
 • Nâng cấp dịch vụ

Các trường hợp sau đây, chúng tôi đảm bảo sẽ thông báo cho Quý Khách trước, khi cần sử dụng thông tin của Quý Khách vào các mục đích khác. Quý Khách cũng có quyền không chấp thuận các mục đích sử dụng sau đây:

 • Liên quan đến các chức năng của Dịch vụ mà Quý Khách đăng ký để bảo đảm có thể cung cấp Dịch vụ đến Quý Khách
 • Khi Quý Khách muốn nhận thêm các thông tin khác
 • Khi yêu cầu Quý Khách trả lời các bảng khảo sát dịch vụ (không bắt buộc)
 • Về các mục đích quảng cáo với sự đồng ý của Quý Khách

Các thông tin của Quý Khách được bảo mật trừ các trường hợp việc tiết lộ là bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép:

(ví dụ, các cơ quan chính phủ, cơ quan luật pháp hoặc như miêu tả dưới đây, khi có sự vi phạm hoặc các nội dung không phù hợp tại Site)

Áp dụng các điều khoản của bất kỳ Thoả Thuận nào; hoặc

Bảo vệ bản quyền, bảo mật của FB88.com, người chơi FB88.com, hoặc những người khác hoặc

Thông tin của Quý Khách được cung cấp để phù hợp với yêu cầu trên trang web

Ngoài ra, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin đã nhận nhằm cập nhật những thay đổi chức năng quan trọng đối với trang Web, các dịch vụ mới và những ưu đãi đặc biệt.

Các thông tin của Quý Khách được bảo mật trừ các trường hợp việc tiết lộ là bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép (ví dụ, các cơ quan chính phủ, cơ quan luật pháp hoặc như miêu tả dưới đây, khi có sự vi phạm hoặc các nội dung không phù hợp tại Site) hoặc được miêu tả dưới đây, liên quan đến đối tác của chúng tôi. Thông thường, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của Quý Khách trong phạm vi FB88.com; tuy nhiên đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bên thứ ba xử lý các thông tin này (ví dụ, nhà cung cấp trang chủ hoặc dịch vụ bảo trì, đại lý tra soát mức độ tín dụng và an toàn). Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để tiến hành kiểm tra các thiết bị Quý Khách sử dụng khi truy cập dịch vụ của chúng tôi vì mục đích tra soát rủi ro và bảo vệ cho chính Quý Khách. Việc tra soát có thể bao gồm hình thức cài đặt cookie hay một tập tin trong thiết bị của Quý Khách để thu thập và xử lý thông tin kỹ thuật trên thiết bị này. Bên thứ ba sẽ được yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của chúng tôi và không sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách cho mục đích kinh doanh của mình.

Chúng tôi cũng có thể sẽ chia sẽ thông tin cá nhân của Quý Khách cho các đối tác để quảng cáo, như miêu tả dưới đây.

Thông tin của Quý Khách được lưu tại hệ thống của chúng tôi chừng nào Quý Khách vẫn còn sử dụng Dịch vụ, và hủy thông tin khi mục đích sử dụng đã hoàn tất, hoặc khi Quý Khách không muốn tiếp tục là thành viên của FB88.com, tùy theo luật Bảo mật thông tin và yêu cầu hiệu chỉnh. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, chúng tôi có thể lưu lại các nội dung trao đổi (gồm nội dung chính, tên thành viên, ngày giờ) phát sinh từ việc sử dụng Site FB88.com trong thời gian 12 tháng. Trường hợp thông tin cá nhân phục vụ cho các đối tượng chưa đăng ký nhưng có tham gia vào các dịch vụ của FB88.com (ví dụ, các cuộc thi), các thông tin này sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để dịch vụ vận hành bình thường.

Nếu Quý Khách giành được giải thưởng trong chương trình khuyến mãi, chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách cung cấp họ tên, địa chỉ chính xác và địa chỉ e-mail để nhận thông báo và sắp xếp giao hàng.

Bằng cách tạo một tài khoản, Quý Khách cần đồng ý FB88.com có thể hiển thị tên đăng nhập và lịch sự giao dịch. Chúng tôi yêu cầu Quý Khách cung cấp các thông tin cá nhân để cập nhật vào trang "Người chiến thắng" của FB88.com.

Khi Quý Khách truy cập vào thông tin tài khoản, FB88.com cung cấp việc sử dụng một máy chủ bảo mật. Lớp socket bảo mật (SSL) mã hóa tất cả thông tin nhập vào trước khi truyền tải tới FB88.com. Hơn nữa, tất cả dữ liệu khách hàng được thu thập đều được bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép thông qua các biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại nhất. Điều đó được nói bảo mật tuyệt đối của đối với bất kỳ thông tin hiển thị trực tuyến không thể được đảm bảo.

7. CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÔNG CHÍNH XÁC

Quý Khách cần nhập chính xác thông tin liên hệ và thông báo cho FB88.com về bất kỳ thay đổi nào. Quý Khách có thể cập nhật các thông tin cá nhân trên mục "Thông tin của tôi" trên trang web hoặc liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Trực Tuyến tại đây.

Quý Khách có thể yêu cầu thay đổi và cập nhật Thông tin Cá nhân vào bất cứ lúc nào. Chỉ cần gửi email đến [email protected]. Những Thông tin Cá nhân liên quan sẽ được cập nhật chính xác. (ngoại trừ những trường hợp yêu cầu phải lưu giữ thông tin ở định dạng ban đầu theo bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của Quý Khách đến khi cần thiết theo như các mục đích trong Chính sách Bảo mật.

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, vào bất kỳ lúc nào.

8. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi rất cẩn thận trong việc triển khai và duy trì tính bảo mật của Dịch vụ và thông tin của Quý Khách. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý và công nghệ tiên tiến nhất, nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì bảo mật dữ liệu và sử dụng đúng thông tin. Những biện pháp bảo vệ này thay đổi dựa trên sự nhạy cảm của thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu giữ.

Chúng tôi áp dụng các kỹ thuật để bảo vệ thông tin của Quý Khách, ví

· Cấu trúc liên kết mạng bảo mật, bao gồm phòng ngừa chỉ dẫn và hệ thống tường lửa;

 • Mã hoá cuộc trao đổi;
 • Xác thực và kiểm soát truy cập;
 • Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ; vv.

Chúng tôi thực hiện tất cả các cố gắng có thể để bảo vệ thông tin của Quý Khách. Tuy nhiên, Quý Khách nhận thức được rằng việc sử dụng Internet không phải bảo mật tuyệt đối, do đó chúng tôi không thể bảo đảm an ninh hoặc tính toàn vẹn thông tin của các thông tin chuyển đến hoặc nhận được từ Quý Khách thông qua Internet.

Để tuân thủ các Điều Khoản và quy định của chúng tôi, dữ liệu cá nhân sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết (thường không quá sáu năm sau khi tài khoản của Quý Khách được đóng). Tất cả các thông tin như vậy sẽ được tổ chức phù hợp với chính sách bảo mật này.

9. PHÁP LUẬT VÀ BẢO VỆ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba và các tổ chức khi chúng tôi tin rằng phù hợp để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các cuộc điều tra thực thi pháp luật, tuân theo lệnh tòa, bảo vệ các quyền pháp lý của chúng tôi và người dung, hoặc khi điều này là cần thiết để bảo vệ gian lận và / hoặc giảm rủi ro tín dụng.

10. GIỚI HẠN BẢO MẬT

Theo chế độ an ninh, quy định và luật pháp hiện hành, trong những trường hợp nhất định FB88.com có thể sẽ được yêu cầu tiết lộ các thông tin có thể nhận dạng Khách hàng. FB88.com sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hạn chế việc tiết lộ các thông tin trong các trường hợp sau:

 • Khi FB88.com tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để phục vụ phiên tòa, cung cấp thông tin theo lệnh của tòa án hoặc các quá trình pháp lý khác; hoặc
 • Khi cần nhận dạng, liên hệ hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý đối với các cá nhân hay tổ chức để bảo vệ và/hoặc thực thi quyền lợi của FB88.com.

Hơn nữa, chúng tôi được phép, và được Quý Khách ủy quyền, tiết lộ các thông tin cá nhân, họ tên, tên đường, thành phố, mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại, email và tên công ty cho bên thứ ba làm đại lý của FB88.com nếu chúng tôi tin điều đó cần cho việc điều tra việc làm giả chứng từ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm tác quyền hoặc bất cứ hoạt động phi pháp khác hay những hoạt động dẫn đến trách nhiệm pháp luật của chúng tôi.

11. GIÁM SÁT

Thông tin liên lạc với Quý Khách có thể sẽ được giám sát và lưu lại (ví dụ các cuộc điện thoại, email) vì mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ, phòng và chống làm giả chứng từ.

12. TRANG WEB BÊN THỨ BA

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba, ngay cả khi những trang đó có thể truy cập, tải xuống hoặc phân phối theo cách khác thông qua dịch vụ này. Quý Khách nên luôn xem lại các nguyên tắc về quyền riêng một cách cẩn thận, trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nào đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật của các trang web khác. Quý Khách nên xem lại chính sách bảo mật của bên thứ ba trước khi cung cấp bất kỳ thông tin. Quý Khách nên liên hệ trực tiếp với các trang bên thứ ba này tìm hiểu kĩ về việc sử dụng thông tin họ thu thập được.

Quý Khách chấp nhận mọi rủi ro về việc sử dụng bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào. Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trang web của bên thứ ba và việc này.

13. THÔNG TIN VỀ BÊN THỨ BA

FB88.com duy trì mối quan hệ với các trang web hoạt động dưới tư cách là đơn vị trực thuộc; Tuy nhiên, FB88.com không kiểm soát hoạt động của các trang này. FB88.com sẽ tạm ngưng ngay việc kinh doanh với bất kỳ đại lý nào lạm dụng các điều khoản của thỏa thuận liên kết. Điều này bao gồm: thư rác, vi phạm thương hiệu, phương tiện sao chép để thu hút người chơi truy cập, hoặc các hoạt động bất hợp pháp. Để báo cáo hành vi lạm dụng của Đại Lý, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Đại Lý của chúng tôi theo số + 84-4-123456789 hoặc email [email protected].

14. QUẢNG CÁO VÀ TỪ CHỐI

Bằng cách chọn nhận email từ trang web, Quý Khách đã chọn nhận thông tin thư điện tử và / hoặc cung cấp về bất kỳ chương trình khuyến mại mới, sự kiện, sản phẩm hoặc tài liệu nào của chúng tôi để chúng tôi quản lý chính sách này.

Các thông tin cá nhân của Quý Khách Có thể sẽ được chia sẻ cho các đối tác của FB88.com và, trừ khi Quý Khách có yêu cầu từ chối, chúng tôi hoặc các tổ chức này có thể liên hệ với Quý Khách về các sản phầm, dịch vụ, các chương trình khuyến mãi… thông qua thư, điện thoại, tin nhắn, fax, email hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác.

Quý Khách có thể chọn “Ngưng nhận thư quảng cáo” nếu Quý Khách không mong muốn nhận tiếp các email này vào bất kỳ thời gian nào.

Để kích hoạt chức năng ngưng nhận thư quảng cáo từ bất kì truyền thông nào từ chúng tôi, vui lòng nhấp vào đường dẫn “Ngưng Nhận Thư Quảng Cáo” trong email thông tin khuyến mãi hoặc liện hệ với chúng tôi qua email [email protected]Yêu cầu ngưng nhận thư quảng cáo có thể mất khoảng 3 ngày làm việc để có hiệu lực.

15. QUẢNG CÁO

Chúng tôi sử dụng công nghệ quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ các quảng cáo khi Quý Khách truy cập và sử dụng các dịch vụ. Công nghệ này sử dụng thông tin không phải cá nhân (kỹ thuật, trò chơi, thiết bị và kết nối, phân tích, ẩn danh, kết hợp dữ liệu) liên quan đến việc sử dụng dịch vụ để phục vụ quảng cáo (ví dụ: bằng cách đặt cookie của bên thứ ba trên trình duyệt web của Quý Khách). Chúng tôi cũng có thể sử dụng bên thứ ba chia sẻ thông tin chung, nhằm đánh giá kết quả của chiến dịch quảng cáo, và giúp chúng tôi hướng tới Khách hàng tiềm năng. Quý Khách có thể chọn ngưng tham gia quảng cáo từ bên thứ ba.

16. COOKIES

Quý Khách chấp nhận rằng đôi khi có đặt cookie trong thiết bị để lưu thông tin (như tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin cá nhân, địa chỉ e-mail, thông tin thiết bị kỹ thuật như mô hình và địa chỉ IP) Sử dụng đầy đủ chức năng và dịch vụ trên trang web của chúng tôi và cho phép trình duyệt xác định người dùng. Cookies không thể sử dụng để chạy các chương trình hoặc cung cấp virus cho máy tính của Quý Khách, những thông tin này chỉ có thể được đọc bởi (các) máy chủ web đặt các cookies.

Chúng tôi có thể sử dụng cookies làm phương tiện thu thập thông tin từ máy chủ web cho các mục đích trên sau khi Quý Khách truy cập Website. Quý Khách cần đồng ý sử dụng cookies khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Cookies là một tập tin chúng tôi gửi đến trình duyệt truy cập trong ổ cứng của máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác nếu Quý Khách đồng ý. Các tập tin này cho phép chúng tôi phân biệt Quý Khách với các người dùng khác khi truy cập vào trang FB88.com. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được tạo ra từ các tập tin để thống kê số lượng truy cập trang FB88.com của Quý Khách. Quý Khách không bị bắt buộc phải chấp nhận cookie từ chúng tôi và Quý Khách có thể chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt truy cập.

Nếu Quý Khách muốn xóa bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trên máy tính hoặc dừng cookies theo dõi các mẫu trình duyệt, Quý Khách có thể xóa cookie hiện có và / hoặc thay đổi cài đặt bảo mật của trình duyệt để chặn cookies (quá trình thao tác sẽ khau nhau và do tuỳ vào trình duyệt khác nhau). Xin lưu ý rằng việc xoá cookie hoặc vô hiệu hóa cookies, sẽ không thể truy cập các khu vực nhất định hoặc các tính năng của Website.

Để biết thêm chi tiết về cách cài đặt trình duyệt, vui lòng tham khảo mục Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi tại đây.

17. SSL DỮ LIỆU BẢO MẬT

FB88.com đã được đăng ký nhận dạng trang web để cho phép trình duyệt xác nhận danh tính bảo mật trước khi truyền tải được gửi. Với công nghệ này, danh tính của trang web của chúng tôi được tự động xác nhận trước khi truyền bất kỳ thông tin để hoàn tất việc giao dịch trực tuyến và đảm bảo rằng dữ liệu được đạt đến mục tiêu dự định hoặc trình duyệt sẽ nhận được thông báo (trước khi Quý Khách gửi bất kỳ thông tin cá nhân) rằng địa điểm tiếp nhận có khả năng nghi ngờ. Cần được bảo mật nếu Quý Khách đang sử dụng một trình duyệt có khả năng bảo mật (như Microsoft Internet Explorer, Firefox, Chrome), thông tin của Quý Khách và việc giao dịch trực tuyến sẽ được mã hóa. Tại FB88.com, chúng tôi sử dụng công nghệ SSL (Secure Sockets Layer) theo tiêu chuẩn công nghiệp để cho phép mã hóa các thông tin nhạy cảm như họ tên, địa chỉ và thông tin ngân hàng vv. Chúng tôi cũng cung cấp trang web An Toàn với tính bảo mật cao, tiếp tục đảm bảo rằng mỗi giao dịch sẽ được bảo mật tuyệt đối. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo khảo thêm chi tiết.

18. CẬP NHẬT HOẶC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mở tài khoản tại FB88.com đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận với các điều khoản của Chính sách này. Chính sách đôi khi sẽ được cập nhật, vì thế Quý Khách cần theo dõi thường xuyên.

Việc Quý Khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của FB88.com đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản mới.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng hoặc trọng yếu nào đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo bằng email, trên Website hoặc các kênh thông tin khác. Trường hợp không đồng ý với các thay đổi, Quý Khách nên ngừng sử dụng Site. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản này và các điều khoản cụ thể tại các trang khác của FB88.com, các điều khoản mới nhất sẽ có giá trị cao nhất.