Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 22.3 MB
Ver 1.0.1
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 14.3 MB
Ver 1.0.1
fishermen gold

01/04/2019 - 07/04/2019

08/04/2019 - 14/04/2019

15/04/2019 - 21/04/2019

22/04/2019 - 28/04/2019

DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG n*a*h*t*100 230,891 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM b*t*m*x*b*t 224,655 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC 1a*x*oo*1 189,754 688
TAY SÚNG LỤC BẢO 09*3*6*7*5 183,253 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG m*c*k*ee*y 150,385 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM n*n*no*13 130,745 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC t*r*i*w*t 112,694 688
TAY SÚNG LỤC BẢO d*n*t*b*g2*90 95,889 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG e*e*m*a*n 198,845 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM 99*4*5*3*2*9 194,506 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC w*n*d*b*t 175,314 688
TAY SÚNG LỤC BẢO 0*9*1*6*9* 174,202 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG w*h*w*n4*6 214,993 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM l*c*k*l*c*k*b*b 210,745 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC h*m*n*e* 182,633 688
TAY SÚNG LỤC BẢO s*n*n*20** 167,550 500