01/03 ~ 07/03/2018

THỨ HẠNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
1 B*e*h*n*v*o*g6 15,099.00 3,600
2 C*o*g*3*5* 14,501.00 2,000
3 0*6*8*2*9*9* 10,250.00 1,200
4 h*y*r* 5,986.00 800
5 l*g*o*c*m*77 320.00 200
5 n*u*e*l*a*16 320.00 200
THỨ HẠNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
1 Co**h**nh**xi* 20,856.03 3,600
2 Su*er**n1*3 17,555.00 2,000
3 Be***cho*n*e 7,209.00 1,200
4 Tom**Dan*56** 3,660.00 800
5 Minh*****48** 1,890.10 400
THỨ HẠNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
1 sieu****d**nq**n 25,008.00 3,600
2 co****an***ca8*5 15,400.88 2,000
3 09**5***95 9,860.00 1,200
4 gi*u***ug*** 4,556.00 800
5 th***th***o4*6 2,850.75 400
THỨ HẠNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
1 t**y*u**an**89 22,858.09 3,600
2 st***en*o*5 15,720.00 2,000
3 r*n*h*c*u*g*h*e* 8,966.00 1,200
4 co***ca*h**8 5,800.00 800
5 ch**ha*th**han*8* 1,200.00 400
THỨ HẠNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
1 b*h*n*k*u*g 35,680.00 3,600
2 e*d*d*u*e*2* 16,899.00 2,000
3 s*o*h*n*6*6* 6,870.00 1,200
4 h*m*a*a*g*1 4,666.00 800
5 g*u*a*1*3 2,020.00 400